Oldtimer Corso & Stará Čína 8. října 2022

Akce konané v rámci městských slavností v Pardubicích

Oldtimer Corso – exhibiční jízda městem Pardubice
Stará Čína – kratochvilná výletní jízda k ukončení sezóny
 
Po dlouhých letech se mění místo konání:
– automobily budou vystaveny na Třídě Míru
– motocykly budou vystaveny na Příhrádku
– nic se nebude konat a je zakázáno vjíždět na Pernštýnském náměstí (náměstí bude uzavřeno)
 
Po zaparkování vozidla je nutné se jít zaprezentovat na Příhrádek.
 
Účastníci, kteří pojedou také Starou Čínu a chtějí občerstvení, je nutné toto vybrat v přihlášce a také uhradit. Pokud nebude uhrazeno do 3 dnů od zaslání přihlášky (nejdéle však do 3. 10.), má pořadatel za to, o občerstvení nemá účastník zájem.
 
Prosíme respektuje pokyny pořadatelů. Nemáme zájem o tuningové vozy, účast je povolena pro vozy do r. v. 1970 (mladší vozidla pouze po dohodě s pořadatelem).
Při jízdě jeďte plynule, bez zbytečné akcelerace, vytáčení motoru. Především však bezpečně a ohleduplně k ostatním účastníkům a občanům a návštěvníkům města.
 
 
Harmonogram akce:
 
AUTOMOBILY
do 10:30 – nejdéle možný příjezd účastníků; příjezd ulicí U Divadla a následně ulicí Jindřišská. Z jiných míst nebude vjezd umožněn!
10:00 – 11:00 – prezence účastníků – na Příhrádku v Pardubicích
10:00 – 12:30 – výstava automobilů na Třídě Míru a před Východočeským divadlem
 
MOTOCYKLY
do 10:30 – nejdéle možný příjezd účastníků; příjezd na Příhrádek ze Zámecké ulice . Z jiných míst nebude vjezd umožněn!
10:00 – 11:00 – prezence účastníků – na Příhrádku v Pardubicích
10:00 – 12:30 – výstava motocyklů na Příhrádku
 
PRO VŠECHNY
12:30 – 12:45 – příprava ke startu na Oldtimer Corso
13:00 – 14:00 – Oldtimer Corso
14:00 – pokračování v jízdě Stará Čína – společná vyjížďka cca 50km
15:00 – příjezd do Autokempu Konopáč (občerstvení)
17:00 – ukončení akce v Autokempu Konopáč
 
 
!!!Bez vyplněné přihlášky není možné se zúčastnit ani Oldtimer Corsa ani Staré Číny, ani vjet na místa pro akci určené!!!
 
!!Akce se NEKONÁ na Pernštýnském náměstí (náměstí bude uzavřeno)!!
 
!Počet automobilů je vzhledem k prostor omezen na 80 ks!
 
Startovné – 50 Kč za osobu (řidič + jakýkoli další člen posádky) – platba na místě. V případě občerstvení na Starou Čínu je nutné uhradit v předstihu na účet (uveden v přihlášce). 
Platby za startovné a občerstvení jsou nevratné.