Jak probíhá testování vozidla

Zahájení

Žadatel o testování historického vozidla (HV) se dostaví do areálu STK Autokontrol v Pardubicích v Ohrazenicích tak, aby v určený čas přistavil HV k testování a testačním komisařům předal příslušné dokumenty. V případě, že se žadatel nedostaví k testování včas, bude přesunut na konec pořadí – za posledního žadatele o testování. To samé platí o žadateli, který se dostaví k testaci bez předem zaslané a potvrzené žádosti. V obou případech může testovací komise žadateli odmítnout provést testaci, nebo navrhnout žadateli o testování HV jiný termín.

{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=1948}

Předání dokladů

Žadatel předloží testační komisi řádně vyplněnou žádost o testování HV a ostatní dokumenty k vozidlu a jeho historii. Testační komise není povinna a nebude vyplňovat žádost o prevedení testace HV, kterou předlouží žadatel neúplnou či dokonce prázdnou. Jedná se především o pole žádosti, která si je žadatel schopen zjistit sám – míry, váhy, objem, výkon a historri vozidla

{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=1947}

Posouzení historické původnosti

Historickou původnost / zachovalost vozidla posuzují kluboví testační komisaři. Úkolem je posoudit, jak vozidlo odpovídá originálu a najít případné ochylky a nežádoucí úpravy. Výsledek testace zapíší komisaři do protokolu o testování vozidla.

Autentické a zachovalé vozidlo může vykazovat známky používání a drobných oprav, jako celek však musí působitcelistvě a co možná nejvíce se blížit originálu. Úpravy by se neměly týkat podstatných dílů jako je karoserie, motor nápravy a rám.

Nežádoucí a nepřípustné jsou jakékoli novodobé úpravy – především tunningové – úpravy interiérů, spoilery, rozšíření blatníků, zvětšený rozchod kol, „široké“ ráfky a pneumatiky, zatmavená okna, sportovní výfuky a koncovky, přídavná světla (diodová) a neony, neodpovídající lakování, body lfit kity atd.

Povoleny jsou úpravy, které bylo možné provést v době výroby vozidla – i tyto však musí být doloženy např. seznamem volitelné výbavy nebo dokoupitelných doplňků

POZOR: K testování budou připuštěna pouze vozidla v čistém stavu, která jsou ve stavu způsobilém pro provoz na pozemních komunikacích a mající čísla rámu i motoru.

{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=1946|displaybuttons=0}

Posouzení technického stavu / předvedení vchodu

Projde-li vozidlo klubovou testací (=testací na posouzení původnosti), následuje krajská testace. Komisaři mají za úkol posoudit, je-li vozidlo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Tato část testace se provádí v areálu STK – vozidlo prochází „klasickou“ STK. Je nutné, aby byl funkční brzdový systém, elektro zařízení, a aby nebylo vozidlo zkorodované. U novějších vozidel (cca od r.1960) vyžadujeme protokol o měření brzd. Měření brzd prodíme u všech vozidel, které jsou přihlášeny k testaci. Z vozidla by neměl nikde nadměrně unikat olej, nebo jiné provozní kapaliny.

{phocagallery view=category|categoryid=45|limitstart=0|limitcount=2}{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=1949}

Fotografování

Je možné vyfotit vozidlo přímo na testaci, chcet-li provést foto vozidla sami, přečtěte si jak správně vyfotit vozidlo.

Doporučení / odmítnutí provedení testace

V případě, že vozidlo vyhoví u obou testací (jeho majitel žádá o přidělení ZRZ), obdrží žadatel potvrzený protokol o provedení testace HV, se kterým se dostaví na registrační místo ve svém městě (pro Pardubice do Černé za Bory). Na registračním místě vyplní žádost pro registraci vozidla a doloží protokol otestaci vozidla. Od registračního úřadu obdží průkaz historického vozidla (PHV) a zvláštní registrační značku (ZRZ) – 1 ks za 500 CZK

{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=1945}

V případě, že vozidlo nevyhoví u kterékoli z testací, je toto do protokolu o terstování vozidla uvedeno a vozidlo není způsobilé pro obdržení PHV a ZRZ.