Přihláška do klubu

Dle současných stanov se může stát členem VK Pardubice kdokoli se zájmem o historická vozidla dění kolem nich. Minimální věk je 15 let (se souhlasem odpovědného zástupce), ideální od 18ti let.

Není důležité, jestli vlastníte historické auto, traktor, stabilní motor, kolo nebo motorku, ani kolik kusů strojů máte – důležité je mít chuť pomáhat s přípravou klubových akcí a zapojit se aktivně do klubového života.

Jsme nejaktivnější klub ve východočeském regionu s nejdelší tradicí v ČR. Připojte se k nám i Vy!

Naším cílem není být klub s největší, nýbrž nejkvalitnější členskou základnou, proto každý nově přihlášený člen je podmínečně přijat v prvním roce jako člen čekatel. Po tuto dobu má možnost zapojit se do klubového dění a aktivně se podílet na přípravě akcí. Po uplynutí zkušební doby rozhodne výbor klubu o doporučení přijetí člena nejvyššími orgánu klubu – členské schůzi. V případě, že ve zkušební době neprojeví člen čekatel ochotu aktivně se podílet na činnosti klubu, nebo poruší stanovy klubu, nebude výbor klubu doporučovat přijetí člena čekatele členské schůzi. Člen čekatel může být přijat, zaručí-li se za něho po roční čekatelské době alespoň 2 řádní členové VK Pardubice.

Chcete-li se stát novým členem klubu, stáhněte si, vyplňte a odešlete členský list na email klubu vkpardubice@gmail.com

Po projednání Vaší žádosti výborem klubu budete informování.

Připravili jsme pro Vás dokumenty ve formátu XLS (excel).

členský list ve formátu XLS (MS Excel)

Vyplněný formulář můžete zaslat na email klubu: vkpardubice@gmail.com