XXXIV. Veteran rallye Pardubice 21. května 2016 – Závazná přihláška

XXXIV. Internationale Veteran Rallye Pardubice 21.5.2016 – Verbindliche Anmeldung / International Oldtimer rallye Pardubice – Binding registration form

 

Jméno a příjmení

Ihr Name und Nachname / Your name and surname

Datum narození řidiče

Geburtsdatum des Fahrers / Driver´s birthday

Adresa

Ihre Adresse / Your adress

Email

Telefon

Telefon / Handy / Phone

Výrobce vozidla

Fahrzeug Hersteller / Vehicle maker (Škoda, VW, Jawa...)

Model

Fahrzeugtyp / Modell (Popular, Karmann Ghia, 250/559)

Rok výroby dle TP

Baujahr laut des Typenscheins / Year of production according to the registration book (z.B. / e.g. 1938)

Objem motoru v ccm

Hubraum in ccm / Cylinder capacity in ccm (z.B. / e.g. 1221, 2589, 249)

SPZ

Amtliches Kennzeichen / License plate

Výkon v ks

Leistung in PS / Engine power in HP (z.B. / e.g. 110 ,185, 11)

MPZ

Internationales Kennzeichen / International plate ( z.B. / E.g. CZ, D, PL)

Fahrzeugart / Category (Auto, Moto)

 Auto Moto

Další údaje o vozidle (dobrovolné)

Weitere Fahrzeugsdaten (Interessante Angaben) / Other vehicle information (interresting features)

Počet spolujezdců

Zahl der Beifahrer ausser Fahrer / Number of passengers without driver

Zúčastním se společenského večera v sobotu 21. 5.

Ich nehme an der After Party teil / I will participate on evening session

 Ano Ne

Cena startovného dle kategorií a ubytování - viz. přiložená pozvánka

Do soutěže budou přijata vozidla do r.v. 1970 jejichž technický stav bude v souladu s platnou legislativou a jejichž majitelé při přejímce předloží platné doklady od vozidla a doklad o zákonném pojištění.

Es werden nur Fahrzeuge bis BJ 1970 in gutem Zustand mit gültigen Fahrzeugsdokumente und KH-Versicherung (Grüne Karte) zum Start zugelassen. // Only vehicles till production year 1970 with valid licence and MTPL-Insurance (Green Card) are allowed to participate.

Startovné obsahuje oběd, večeři a upomínkové předměty. Upřednostňujeme platbu převodem na č.ú. 235505062 / 0300 jako VS uveďte Vaše tel. číslo; do zprávy pro příjemce jméno příjmení

Im Startgeld ist Mittag-, Abendessen und Gedenksgestände beinhaltet. Wir bevorzugen die Zahlung auf unser Konto 235505062 / 0300 als Kassenzeichen geben Sie Ihre Telefonnummer, Ihr Name geben Sie in die Nachricht für den Empänger. // The starting fee covers Lunch, Dinner and small gifts. We prefer the payment to our account 235505062 / 0300. Use your mobile phone number as the payment reference and your name as the message for the recipient.

Jsem si vědom, že se zůčastním výše uvedeného podniku na vlastní nebezpečí,budu se řídit propozicemi a pokyny pořadatelů, a v případě poškození sebe, členů své posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Dále souhlasím se storno poplatkem ve výši 50% z vkladu při odhlášení ze závodu.

Ich akzeptiere, dass ich auf eigene Gefahr teilnehme und im Falle eines Schaden (an meinem Fahrzeug oder anderen Personen) keine Forderung gegen die Organisatoren geltend mache. Ich akzeptiere einen 50%-gen Storno-Abzug im Falle, dass ich mich von der Rallye abmelde. Ich werde die Anweisungen der Organisatoren verfolgen. // I understand, that I participate on the event on my own risk and in case of any damage caused to me, my vehicle or other persons, I will not file a claim against the organizers. I accept a 50% deduction of paid fee, when I cancel the registration. I will follow the instruction of organizers.

 Potvrzuji výše uvedené / Ich bestätige das oben genannte / I confirm the above written

Odesláním formuláře přihlášený stvrzuje, že veškeré údaje vyplnil pravdivě a jednotlivým bodům rozumím. Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby organizátora akce a nebudou poskytnuty třetím osobám. Přihlášený se zavazuje respektovat pokyny pořadatelů.

Ich bestätige das Anmeldungsformular ganz und wahrgträu gefüllt zu haben und alle Punkte völlig zu verstanden. Ich werde die Anweisungen der Organisatoren verfolgen. (Kreuzen Sie den Check-box an) // I confirm, that the form is filled-out completely and I understand all points. I will follow the instructions from organizers (Mark the check-box)

 Potvrzuji výše uvedené / Ich bestätige das oben genannte / I confirm the above written

Váš vzkaz organizátorům

Ihre Nachricht für die Organisatoren / Your message to organizers