Oldtimer corso a Stará Čína – 7. 10. 2023

Akce konané v rámci městských slavností v Pardubicích.

Oldtimer Corso – exhibiční jízda městem Pardubice

Stará Čína – kratochvilná výletní jízda k ukončení sezóny

===PŘIHLÁŠKA ZDE===

Stejně jako v loni: – automobily budou vystaveny na Třídě Míru – motocykly budou vystaveny na Příhrádku – akce se nekoná jako v minulých letech na Pernštýnském náměstí (náměstí bude uzavřeno a je zakázáno na něj vjíždět)  

Po zaparkování vozidla je nutné se jít zaprezentovat do Infocentra na Třídu Míru..   Účastníci, kteří pojedou také Starou Čínu a chtějí občerstvení, je nutné toto vybrat v přihlášce a také uhradit. Pokud nebude uhrazeno do 3 dnů od zaslání přihlášky (nejdéle však do 3. 10.), má pořadatel za to, o občerstvení nemá účastník zájem.   Prosíme respektuje pokyny pořadatelů. Nemáme zájem o tuningové vozy, účast je povolena pro vozy do r. v. 1983 (mladší vozidla pouze po dohodě s pořadatelem).

Při jízdě jeďte plynule, bez zbytečné akcelerace, vytáčení motoru. Především však bezpečně a ohleduplně k ostatním účastníkům a občanům a návštěvníkům města.  

===PŘIHLÁŠKA ZDE===

Harmonogram akce:

AUTOMOBILY

od 10:00 do 11:00 – možný příjezd účastníků; příjezd ulicí U Divadla a následně ulicí Jindřišská. Z jiných míst nebude vjezd umožněn!

10:00 – 11:15 – prezence účastníků – v Infocentru na Třídě Míru v Pardubicích 10:00 – 12:30 – výstava automobilů na Třídě Míru a před Východočeským divadlem  

MOTOCYKLY
od 10:00 do 11:00 – možný příjezd účastníků; příjezd na Příhrádek ze Zámecké ulice . Z jiných míst nebude vjezd umožněn!

10:00 – 11:15 – prezence účastníků – v Infocentru na Třídě Míru v Pardubicích

10:00 – 12:30 – výstava motocyklů na Příhrádku  

PRO VŠECHNY

12:30 – 12:45 – příprava ke startu na Oldtimer Corso

13:00 – 14:00 – Oldtimer Corso

14:00 – pokračování v jízdě Stará Čína – společná vyjížďka cca 50km
15:00 – příjezd do Autokempu Konopáč (občerstvení)
17:00 – ukončení akce v Autokempu Konopáč

===PŘIHLÁŠKA ZDE=== .

!!!Bez vyplněné přihlášky není možné se zúčastnit ani Oldtimer Corsa ani Staré Číny, ani vjet na místa pro akci určené!!!!!

Akce se NEKONÁ na Pernštýnském náměstí (náměstí bude uzavřeno)!!!Počet automobilů je vzhledem k prostor omezen na 100 ks!

Startovné – 100 Kč za vozidlo – platba na místě. V případě občerstvení na Starou Čínu je nutné uhradit v předstihu na účet (uveden v přihlášce). Platby za startovné a občerstvení jsou nevratné.

===PŘIHLÁŠKA ZDE===